Jaroslav Průša

Vyhledávaný kouč a lektor s historií úspěchů v rozvoji lídrů a jejich podpoře při vedení změn v organizacích.

Manažerům a lídrům pomáhá realizovat důležité záměry a cíle a i náročné změny, překážky a výzvy řešit s větším klidem, lehkostí a úspěšností. 

Spojuje při tom moderní transformační techniky a více než 30 let zkušeností s vedením lidí, zaváděním změn a výchovou lídrů v prostředí globálních společností.

Jeho originální, svěží a praktický přístup přináší rychlé výsledky a je ideálním řešením pro turbulentní dobu, ve které se nacházíme.

Více než 25 let zkušeností s rozvojem lídrů

Během své manažerské dráhy úspěšně provedl regionální manažerský tým globální společnosti procesem transformace, která vyústila v získání více než 50% podílu na trhu v zemích střední a východní Evropy.

Později vedl revitalizaci obchodní divize zdravotnických prostředků, která během 12 měsíců proměnila 17% propad na 24% růst.

V roli kouče vytvořil a vedl rozvojové manažerské programy pro organizace jako je například ABB, AstraZeneca, Biogen, Citibank, Toyota a Úřad vlády ČR.

Obchodní divize, jejíž manažery a obchodní týmy koučoval, zvýšila svůj podíl na zralém farmaceutickém trhu o 5 procentních bodů. Jiný klient dosáhl 86% meziročního růstu během 12 měsíců od zahájení změny.

Mnoha manažerům se podařilo výrazně posílit svou sebedůvěru a motivaci ke změnám a zvýšit vlastní důvěryhodnost, pracovní spokojenost a vnitřní klid. 

Jaroslav jedenáct let vyučoval Leadership a vedení změn v programu MBA ve zdravotnictví a je spoluautorem mezinárodního bestselleru „Ignite Your Leadership: Proven Tools for Leaders to Energize Teams, Fuel Momentum, and Accelerate Results“.